De organisatie heeft CreativeHolland in Hal 15 een muurstand (op de tekening 15G20) toegewezen van 108m2 (6 bij 18 m). De oorspronkelijke bedoeling om het Holland Paviljoen, de stand van de Taskforce Health, en CreativeHolland onder te brengen in een en dezelfde stand komt daarmee te vervallen. Wel zijn de beide stands in dezelfde hal (15) vlak bij elkaar gesitueerd. Er wordt gezocht naar een manier om de stands ‘fysiek’ aan elkaar te verbinden.

Het concept van de CreativeHolland stand gaat uit van een grote langwerpige ruimte die wordt gevuld met een ‘picnictafel’ over de hele lengte van stand, enkele grotere objecten en een presentatie op schaal van alle deelnemers.

De gehele stand (108m2) staat gedurende een of meerdere tijdslots geheel tot de beschikking van de deelnemende bedrijven, start-ups en/of partners en kan dan naar wens worden ‘gebrand’ door middel van projecties etc.

De door de deelnemers te gebruiken voorzieningen bestaan uit een krachtige beamer met een projectiescherm, een geluidsinstallatie, een watercooler en een koffiemachine. De tafel kan worden gebruikt voor het geven van korte presentaties, kennismakings- en salesgesprekken en lunches en borrels.

Voor alle deelnemers staat – afhankelijk van de beschikbaarheid van tijd, middelen en ruimte – ter beschikking:

  1. een (virtuele) ruimte op de stand
  2. opname in een tentoonstelling met producten op schaal*, danwel opname in een showreel
  3. de mogelijkheid tot het invullen van tijdsslots met presentatie(s) en gebruik van beamer/geluidsinstallatie 
  4. registratie als standhouder (tickets en parkeerkaarten)
  5. vermelding op de website en in de catalogus en
  6. alle andere voorziening en faciliteiten, zoals koffie/thee, water etc.

De stand is permanent bemand. 

*) De eventuele productiekosten van het schaalmodel worden integraal doorberekend.