Deelname staat open voor ‘willers en kunners’. Dit geldt zowel voor de creatieve bedrijven als de overige (kennis-) partner die deelname aan de Medica op hun beurt tot onderdeel van hun eigen strategie maken. Dit selectiecriterium is een succesvoorwaarde op de lange termijn. De Medica is in de eerste plaats een kennismakings- en uitwisselingsplatform dat op korte of lange termijn tot business kan leiden.

Belangstelling? Laat het ons snel weten: http://goo.gl/forms/8DAwhjJfK0