Creative Crossovers Creative Research

Crossover Works #4


Creative Holland (Hal 15, Booth xxx) november 17, 2015 3:00 pm - 5:00 pm

Markeren en Delen

Gerbrand Bas
Mrs Jet Bussemaker, Minister of Education, Culture and Science

‘Omdenken’, daar zijn ontwerpers meester in. Het maakt ze soms lastig, maar vooral vindingrijk. En dat kunnen we goed gebruiken bij het tackelen van maatschappelijke en economische vraagstukken. Dit derde deel van Crossover Works geeft actuele voorbeelden van bijzondere samenwerkingsprojecten tussen de creatieve industrie en de andere topsectoren. Projecten die hebben geleid tot mooie vondsten die de maatschappij een beetje verder helpen: van games en toiletten die levens redden tot spijkerbroeken die de zee opschonen.

De Federatie Dutch Creative Industries, CLICKNL, Dutch Creative Council, Kamer van Koophandel en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie willen door middel van een reeks publicaties laten zien wat de toegevoegde waarde van design kan zijn voor andere topsectoren. Dat wordt niet alleen geïllustreerd met succesvolle cases, maar ook met een aantal verdiepende essays waarin vakexperts zich over grotere vragen buigen. Hoe kunnen creativiteit en ontwerpdenken bijdragen aan bewustzijn, hoe aan duurzaamheid? Wat zijn de ontwikkelingen rond wearables? Hoe om te gaan met de elementen en anticiperen op natuurrampen? Allemaal uitdagingen die schreeuwen om de cross-over mentaliteit die dit boekje wil stimuleren.

Crossover Works #4 is straks gratis  in drie talen te verkrijgen bij de Federatie Dutch Creative Industries, informatie crossoverworks@dutchcreativeindustries.nl.