Om de Nederlandse creatieve industrie in 2020 tot de wereld-top te laten behoren heeft het Ministerie van Economische Zaken de creatieve industrie gevraagd een sectoragenda op te stellen met concrete acties op hoofdlijnen. Op deze agenda wordt ook aangehaakt door de provincie Gelderland. Zo wordt vanuit de Gelderse creatieve industrie maximaal bijgedragen aan het vergroten van het innovatief vermogen van (Oost-)Nederland.

De creatieve industrie kan ook in Gelderland een onschatbare rol spelen voor het slagen van technologische innovaties, applied gaming en service design, waarbij gebruikerservaringen centraal staan. De meerwaarde van de creatieve industrie zal zich in de komende jaren dan ook bewijzen bij het vinden van de oplossingen voor de grote uitdagingen op onder meer de volgende terreinen:

  • Duurzame voedselvoorziening
  • Gezondheidszorg 
  • Leefbare steden.

Oost NV zorgt binnen het stimuleringsprogramma ‘Creatief ondernemerschap’ voor matchmaking en de identificatie van marktkansen. Hierbij werkt ze nauw samen met onder meer CLICKNL, Dutch Creative Council, Federatie Dutch Creative Industries, Kamer van Koophandel en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.