Health~Holland

Ieder jaar wijst het topteam in overleg met het veld twee zogenaamde strategische beurzen aan. En omdat de sector Duitsland heeft aangewezen als focusland zijn dat in 2015 de DMEXCO en de Medica. De Medica is bovendien een zogenaamde ‘crossover beurs’. Door middel van een gezamenlijke deelname van een andere topsector, in de geval Life, Sciences en Health, wordt de toegevoegde waarde van de creatieve industrie voor die sector benadrukt. De topsector Life, Sciences en Health wordt gecoordineerd door FME, Federatie Metaal en Electro. Ook voor LSH is de Medica een strategische beurs. Dit jaar (2015) zullen beide topsectoren zich gezamenlijk presenteren op de Medica. LSH en CreativeHolland presenteren zich weliswaar met aparte stands maar wel in dezelfde hal en met een gezamenlijk programma.