De alweer vierde in de reeks Crossover Works zal tijdens de Medica worden overhandigd aan een bewindspersoon. Door middel van een aantal inspirerende cases en veelbetekenende essays wordt op een illustratieve manier de toegevoegde waarde van de creatieve industrie voor in dit geval de topsector LSH verduidelijkt. 

Deze publicatie is de vierde in een serie over hoe ontwerpers kunnen bijdragen aan het oplossen van vraagstukken in andere sectoren. De opgenomen voorbeelden zijn vooral geslecteerd vanwege het gecreëerde hefboomeffect. Dit initiatief maak deel uit van een bredere beweging die het belang van de creatieve industrie voor andere sectoren wil uitdragen. Naast dit boekje worden hiertoe ook bijeenkomsten georganiseerd waar ontwerpers in gesprek gaan met producenten, opdrachtgevers en onderzoekers uit andere sectoren. Dit alles wordt ondersteund door de volgende organisaties:

  • CLICKNL is het kennis- en innovatienetwerk van de creatieve industrie in Nederland. In CLICKNL zijn de volgende deelsectoren betrokken: Design, Media & ICT, Next Fashion, Games, Built Environment en Cultural Heritage.
  • Dutch Creative Council Dit is de onafhankelijke strategische adviesraad van en voor de creatieve industrie, die zij wil stimuleren en ontwikkelen tot een toonaangevende topsector.  
  • Federatie Dutch Creative Industries verbindt acht branche- en beroepsorganisaties uit de creatieve zakelijke dienstverlening: de Bond van Nederlandse Architecten, Beroepsvereniging Nederlandse Interieurarchitecten, Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers, Dutch Games Association, FotografenFederatie, Modint, Dutch Digital Agencies en VEA, de vereniging van communicatieadviesbureaus.
  • De Kamer van Koophandel en Syntens  hebben in 2014 hun krachten gebundeld om ondernemers te helpen bij een succesvolle start, de innovatie van diensten en producten en de realisatie van groeiambities. www.kvk.nl
  • Stimuleringsfonds Creatieve Industrie verstrekt projectsubsidies om binnen de creatieve industrie de inhoudelijke kwaliteit te versterken, innovatie en cross-sectoraal werken te bevorderen en ondernemerschap te professionaliseren, zowel nationaal als internationaal.