Oost NV bezoekt MEDCIA

Om de Nederlandse creatieve industrie in 2020 tot de wereld-top te laten behoren heeft het Ministerie van Economische Zaken de creatieve industrie gevraagd een sectoragenda op te stellen met concrete acties op hoofdlijnen. Op deze agenda wordt ook aangehaakt door de provincie Gelderland. Zo wordt vanuit de Gelderse creatieve industrie maximaal bijgedragen aan het vergroten van het […]

Meer lezen

Holland Paviljoen TFHC

Holland Paviljoen op MEDICA 2015 De TFHC organiseert i.s.m. de Topsector Creative Industrie en FME en in opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor de vijfde keer een Holland Paviljoen op de MEDICA in Düsseldorf. De beurs is jaarlijks uitverkocht en zodoende is er een eilandstand gereserveerd van 222m². Het Holland Paviljoen is ingedeeld […]

Meer lezen

Road2Germany Medica

Gaat u dit jaar als bezoeker of participant naar de vakbeurs Medica in Düsseldorf? Wees dan goed voorbereid. Op 15 september organiseert de Kamer van Koophandel (KvK) Amsterdam met de Federatie Dutch Creatives Industries (FDCI) de sessie Road2Germany. Deze sessie staat volledig in het teken van Medica, dé vakbeurs voor de Life Sciences & Health […]

Meer lezen

Crossover Works #4

De alweer vierde in de reeks Crossover Works zal tijdens de Medica worden overhandigd aan een bewindspersoon. Door middel van een aantal inspirerende cases en veelbetekenende essays wordt op een illustratieve manier de toegevoegde waarde van de creatieve industrie voor in dit geval de topsector LSH verduidelijkt. 

Meer lezen

Programma CreativeHolland

Omdat CreativeHolland voor alle deelnemers (bedrijven, startups en sponsors) ter beschikking staat, wordt er in overleg een schema met tijdslots vastgesteld. Gedurende zo’n tijdslot van een half uur staan de presentatievoorzieningen ter beschikking van de betreffende deelnemer.  Daarnaast worden enkele centrale events geprogrammeerd. De overhandiging van de vierde editie van Crossoverworks ‘on health’ is een […]

Meer lezen

Standconcept CreativeHolland

De organisatie heeft CreativeHolland in Hal 15 een muurstand (op de tekening 15G20) toegewezen van 108m2 (6 bij 18 m). De oorspronkelijke bedoeling om het Holland Paviljoen, de stand van de Taskforce Health, en CreativeHolland onder te brengen in een en dezelfde stand komt daarmee te vervallen. Wel zijn de beide stands in dezelfde hal (15) vlak […]

Meer lezen

Deelnemen?

Deelname staat open voor ‘willers en kunners’. Dit geldt zowel voor de creatieve bedrijven als de overige (kennis-) partner die deelname aan de Medica op hun beurt tot onderdeel van hun eigen strategie maken. Dit selectiecriterium is een succesvoorwaarde op de lange termijn. De Medica is in de eerste plaats een kennismakings- en uitwisselingsplatform dat op korte of lange termijn […]

Meer lezen